054-791587-9 ,081-7648685 -

โรงแรมอูปแก้ว รีสอร์ท Oopkaew Resort

เรือนบุษราคัม
จำกัด : 2 คน ราคา 690/คืน
เรือนบุษราคัม 112 VIP
จำกัด : 3 คน ราคา 1100/คืน
เรือนทับทิม
จำกัด : 2 คน ราคา 690/คืน
เรือนมรกต
จำกัด : 2 คน ราคา 690/คืน
เรือนมรกต Triple
จำกัด : 3 คน ราคา 1000/คืน
เรือนไม้ไผ่
จำกัด : 2 คน ราคา 690/คืน
เรือนปีกไม้
จำกัด : 2 คน ราคา 1000/คืน
เรือนริมอ่าง 1 ชั้น
จำกัด : 9 คน ราคา 2000/คืน
เรือนอูปแก้ว (Luxury)
จำกัด : 2 คน ราคา 1200/คืน
เรือนอูปแก้ว (Superior)
จำกัด : 2 คน ราคา 1500/คืน
ห้องประชุมชมไพร
จำกัด : 20 คน ราคา 0/คืน
ห้องประชุมไผ่แก้ว
จำกัด : 20 คน ราคา 0/คืน
ห้องอาหารอูปแก้ว (ส่วนกลาง)
จำกัด : 20 คน ราคา 0/คืน