054-791587-9 ,081-7648685 -

โรงแรมอูปแก้ว รีสอร์ท Oopkaew Resort

เรือนบุษราคัม
จำกัด : 2 คน ราคา 0/คืน
เรือนบุษราคัม
จำกัด : 3 คน ราคา 0/คืน
เรือนทับทิม
จำกัด : 2 คน ราคา 0/คืน
เรือนมรกต
จำกัด : 2 คน ราคา 0/คืน
เรือนมรกต
จำกัด : 3 คน ราคา 0/คืน
เรือนไม้ไผ่
จำกัด : 2 คน ราคา 0/คืน
เรือนปีกไม้
จำกัด : 2 คน ราคา 0/คืน
เรือนริมอ่าง
จำกัด : 20 คน ราคา 0/คืน
เรือนอูปแก้ว (Luxury)
จำกัด : 2 คน ราคา 0/คืน
เรือนอูปแก้ว (Superior)
จำกัด : 2 คน ราคา 0/คืน
เรือนกล้วยไม้
จำกัด : 2 คน ราคา 0/คืน
เรือนเฟื่องฟ้า
จำกัด : 2 คน ราคา 0/คืน
ห้องประชุมชมไพร
จำกัด : 20 คน ราคา 0/คืน
ห้องประชุมไผ่แก้ว
จำกัด : 20 คน ราคา 0/คืน
ห้องอาหารอูปแก้ว
จำกัด : 20 คน ราคา 0/คืน